• Chtějí se bavit a hledají nové podněty a inspiraci.
 • Chtějí se propojit s novými lidmi a rády se vzdělávají. 
 • Chtějí získávat nové pracovní a osobní kontakty.
 • Zamýšlí rozvíjet svou obchodní činnost.
 • Anebo z důvodů, které znají pouze ony samy :).
 • Ty důvody jsou různé, ale hlavní je to, že řada žen je členkou přes 22 let.
 • Těšit se mohou na přátelskou a privátní atmosféru v zajímavé komunitě lidí.
 • Stanou se součástí komunity žen s podobnými pracovními a životními zkušenostmi.
 • Získají podněty a inspiraci a vědomí, že nejsou samy.
 • Pocítí náš zájem a péči. Členky si vzájemně pomáhají.
 • Mnoho benefitů a výhod.
 • Unikátní zpravodajství.
 • Dostanete se do OSOBNÍHO a BLÍZKÉHO povědomí ve skupině úspěšných, tvořivých a produktivních manažerek a podnikatelek.
 • Svou firmu PŘEDSTAVÍTE jako ODBORNÍKA v dané oblasti a budete budovat pozici LÍDRA a HYBATELE ve svém oboru.
 • Máte možnost PREZENTOVAT své produkty a služby.
 • CÍLENĚ zviditelníte svoji firemní značku.
 • SPOLUTVOŘÍTE a SPOLUURČUJETE AGENDU setkání, osobních, odborných či online akcí.
 • Členstvím získáte BENEFIT PRO VÁŠ OBCHODNÍ TÝM pro akvizici NOVÝCH KLIENTŮ či PÉČI O STÁVAJÍCÍ KLIENTY.
 • Podpoříme vaše CSR PROJEKTY v rámci naší platformy, síti kontaktů a aktivit.
 • Zapojíte své zaměstnance do společných aktivit jako OSOBNÍ BENEFIT.
 • Tím vším nastartujete svoji činnost a rozšíříte si okruh svých zákazníků a maximalizujete své výsledky.
 • Díky originální zpravodajské činnosti zviditelníte svojí firmu a zvýšíte svoji prestiž.