Podnikatelská platforma Helas téměř čtvrtstoletí podporuje české podnikání a oceňuje ty nejlepší. Uvědomujeme si, že není podstatné, jak velký je ten který podnik. Všichni jsme součástí jednoho celku. Tento celek je tvořen příběhy a prací lidí, kteří se odhodlali jít za svou vizí, a aby uspěli, zdolali nejednu překážku.

Pokud naše aktivity budou lidi inspirovat k překonávání různých situací v životě, pozitivně naladí mladou generaci a předají jí něco z moudrosti zkušených, budeme spokojeni. Proto neúnavně představujeme známé i neznámé příběhy.

Více k myšlence BUDUJEME HRDÉ ČESKO na www.hnec.cz

Helena Kohoutová

zakladatelka