Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom vás prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting informovali o tom, že bude do konce června vyhlášen nový dotační program CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA se zaměřením na podporu přechodu k oběhovému hospodářství, tedy na zvýšení podílu zpracovávaných druhotných surovin a snížení spotřeby surovin základních.

Součástí konceptu je i tzv. ekodesign výrobků. Ten klade důraz na dosažení minimálního negativního dopadu výrobku na životní prostředí, a to z hlediska jeho celého životního cyklu.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

  • Pořízení technologií na získávání, zpracování a využití druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností;
  • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného využití;
  • Využití stavebních odpadů k další výstavbě;
  • Zavádění materiálového ekodesignu výrobků.

NA CO LZE ZÍSKAT DOTACI:

  • Stroje a zařízení;
  • Stavební práce;
  • Inženýrská činnost a technický dozor;
  • Služby expertů.

Určeno pro firmy všech velikostí mimo území hlavního města Prahy.

Míra podpory se bude pohybovat okolo 40 % v závislosti na velikosti podniku.

Společnost 201 consulting vám nabízí bezplatné předběžné posouzení projektu tak, aby žádost o dotaci byla následně úspěšně schválena.

V případě zájmu se prosím obraťte přímo na projektovou manažerku Ing. Janu Nejedlou na tel. čísle 602 783 210 nebo e-mailu jana.nejedla@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová

 


10. červen 2022, Veronika Krnáčová

Další články

1. 07.
2022
HYBRIDNÍ PRÁCE SPOJUJE TO NEJLEPŠÍ Z OBOU SVĚTŮ
1. 07.
2022
100% DOTACE NA VÝSTAVBU DOMOVŮ PRO SENIORY A DĚTSKÉ SKUPINY
1. 07.
2022
Proč je i pro malé a střední podniky tak důležitá kybernetická bezpečnost – a jak ji posílit
1. 07.
2022
Moderní svět skrytých zárubní

Do domů, bytů a kanceláří se stále více prosazují...

1. 07.
2022
FESTIVAL LABUTÍ NA OFLENDĚ

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas - Budujeme Hrdé Česko, před...

24. 06.
2022
Do května letos skončilo s podnikáním přes 20 tisíc lidí, více než v předešlých dvou letech