Home office byl před pár lety využíván zřídka a patřil k firemním bonusům, avšak v době pandemie se z něj stal běžný způsob práce. Ve spolupráci s ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. uvádíme několik důležitých odstavců §317 připravované novely zákoníku práce.

Práce na dálku představuje výkon práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele a je možný na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Novela zákona bude obsahovat také specifikaci, co musí dohoda o práci obsahovat:

  • místo nebo místa výkonu práce na dálku,
  • způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, způsob přidělování práce a její kontroly,
  • rozsah práce na dálku a bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby,
  • způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku zaměstnavatelem,
  • dobu, na kterou se dohoda o práci na dálku uzavírá,
  • způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnavatelem, včetně její kontroly, a možnosti vstupu zaměstnavatele do místa výkonu práce za účelem objasnění příčiny a okolností vzniku pracovního úrazu.

Zaměstnavatel je zaměstnanci povinen hradit náklady spojené s výkonem práce na dálku, které vzniknou zaměstnanci při výkonu prácetyto náklady nesmějí být zahrnuty ve mzdě, platu nebo odměně z dohody.

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každou započatou hodinu práce na dálku paušální částku ve výši úhrnu průměrných nákladů na plyn, elektřinu, pevná paliva, dodávku tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění    odpadních vod, odvoz odpadních vod a čištění jímek a odvoz komunálního odpadu, za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v ČR za 1 hodinu, a to podle údaj zveřejněných Českým statistickým úřadem. Tím není dotčeno právo zaměstnance na náhradu jiných druhů prokázaných nákladů neuvedených v tomto odstavci, které mu vznikly ve spojitosti s výkonem práce na dálku.

Paušální částka podle odstavce 6 činí 2,80 Kč za započatou hodinu práce. Zaměstnanci, který není uveden v § 109 odst. 3, může být poskytována paušální částka vyšší. Ministerstvo práce a sociálních věcí mění vyhláškou výši paušální částky podle věty první podle údaje o úhrnu průměrných nákladů v odstavci 6 uvedených komodit a služeb zveřejněného Českým statistickým úřadem

  • v pravidelném termínu od 1. ledna kalendářního roku,
  • v mimořádném termínu, dojde-li ke zvýšení nebo snížení hodnoty údaje o úhrnu průměrných nákladů nejméně o 20 % v porovnání s paušální částkou naposledy obsaženou v tomto zákoně nebo vyhlášce.

Paušální částka se zaokrouhluje na desetihaléře směrem nahoru.

Novela by se také měla zaměřit na větší regulaci DPP a DPČ a slibuje větší předvídatelnost. Mezi změnami bude například dosud neexistující povinnost vypracovat pro „dohodáře“ rozvrh pracovní doby (alespoň týden dopředu), nárok na dovolenou, příplatky za práci ve svátek a v noci nebo nárok na překážky v práci na straně zaměstnance (tj. např. návštěva lékaře). Zaměstnanec bude též nejspíše v určitých případech oprávněn po zaměstnavateli požadovat písemné odůvodnění výpovědi či umožnění přechodu do pracovního poměru s možností zaměstnavatele tento přechod odmítnou s písemným odůvodněním.

Další novinkou bude zkrácení lhůty pro poskytnutí informací o obsahu pracovního poměru z 1 měsíce na 7 dnů od vzniku pracovního poměru.

Připravovaná novela zákoníku práce s vizí platnosti v druhém pololetí roku 2023.

Zdroj: www.e15.czwww.ceskenoviny.cz

 


7. říjen 2022, Veronika Krnáčová

Další články

2. 12.
2022
MANAŽER SE SRDCEM ZÁVODNÍKA

Petr Chmelař, jednatel rodinné firmy C.S.O., spol. s r. o.,...

2. 12.
2022
DOTACE NA PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas, rádi bychom vás prostřednictvím našeho...

25. 11.
2022
NOVÁ DOTAČNÍ VÝZVA NA ZAVEDENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU
18. 11.
2022
Pro krásu a zdraví

O kolagenu už toho bylo řečeno mnoho, ale vyznat...

18. 11.
2022
K úspěchu potřebujete ty nejsilnější zbraně a kousek štěstí
11. 11.
2022
Co máš v hlavě, to se stane

Věra Babišová je majitelkou a jednatelkou společnosti A-GIGA, s. r....