Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom Vám prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting představili, JAK FUNGUJÍ DOTACE.

ODKUD SE DOTACE BEROU?

Každá z členských zemí EU přispívá do několika fondů, mj. do Evropského fondu regionálního rozvoje. Z něj jsou prostředky přerozdělovány podle toho, který region je nejvíce potřebuje, a to podle HDP na obyvatele.

Míra podpory se člení podle 3 kategorií: méně rozvinuté regiony, přechodové regiony a více rozvinuté regiony.

Česká republika dlouhodobě ekonomicky roste, proto bude míra dotační podpory od letošního roku členěna i do jednotlivých regionů podle jejich ekonomické úrovně. Mezi více rozvinuté regiony se řadí například hl. m. Praha. Naopak, do méně rozvinutých regionů lze zařadit:

 • Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj)
 • Moravskoslezsko
 • Severovýchod (Pardubický, Liberecký a Královéhradecký kraj)
 • Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj)

Do těchto regionů pak putuje nejvíce peněz z EU.

JAK FUNGUJÍ DOTACE?

Dotace jsou přerozdělovány v rámci 7letých programových obdobích. Částka, kterou jednotlivé členské země EU obdrží, je pak přerozdělena do několika operačních programů.

Pro období 2021-2027 může podnikatelský sektor využít:

 • OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – program soustředí podporu do oblasti výzkumu a vývoje, digitalizace, modernizace technologického vybavení či do energeticky úsporných opatření, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost podnikatelského sektoru.
 • OP Spravedlivá transformace – program podporuje revitalizaci uhelných regionů prostřednictvím dotací do výzkumu a vývoje, regenerace brownfieldů, obnovitelných zdrojů energie, digitalizace či modernizace průmyslu.
 • Modernizační fond – zaměřuje se na proměnu krajiny a podporu využívání obnovitelných zdrojů energie.
 • Národní plán obnovy – má za cíl podpořit podnikatelský sektor poškozený pandemií COVID-19. Peníze z toho fondu jsou přerozdělovány do zdravotnictví, vzdělávání, digitální transformace a úsporných energetických opatření. Tento program jako jediný nabízí podporu i pro žadatele z hl. m. Prahy!

Žádosti o dotaci na projekt je možné podávat po tzv. vyhlášení Výzvy daného programu – zveřejnění podmínek stanovujících pravidla typu, jaký projekt může o dotaci požádat a kolik peněz může získat.

V nejbližší době můžeme počítat s programy:

 • Digitální a virtuální podnik se zaměřením na digitální transformaci firem
 • Úspory energie se zaměřením na snížení energetické náročnosti provozoven
 • Inovace na podporu výzkumu a vývoje v podnikání

V případě zájmu o konzultaci se prosím obraťte na projektovou manažerku Ing. Janu Nejedlou na tel. čísle +420 602 783 210 nebo e-mailu jana.nejedla@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová

 

17. červen 2022, Veronika Krnáčová

Další články

1. 07.
2022
HYBRIDNÍ PRÁCE SPOJUJE TO NEJLEPŠÍ Z OBOU SVĚTŮ
1. 07.
2022
100% DOTACE NA VÝSTAVBU DOMOVŮ PRO SENIORY A DĚTSKÉ SKUPINY
1. 07.
2022
Proč je i pro malé a střední podniky tak důležitá kybernetická bezpečnost – a jak ji posílit
1. 07.
2022
Moderní svět skrytých zárubní

Do domů, bytů a kanceláří se stále více prosazují...

1. 07.
2022
FESTIVAL LABUTÍ NA OFLENDĚ

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas - Budujeme Hrdé Česko, před...

24. 06.
2022
Do května letos skončilo s podnikáním přes 20 tisíc lidí, více než v předešlých dvou letech