Tímto sloganem se řídí již 50 let majitel společnosti SYSTHERM s.r.o., Jan Kazda. Jeho společnost má široké portfolio výrobků a je jedinečná je v zákaznickém řešení „na míru“ pro daný zdroj tepla nebo i pro celý sídelní celek či velké korporace. SYSTHERM s.r.o. je se svými výrobky SYMPATIK především exportní společností, její výrobky jsou už ve dvaatřiceti státech.

V dnešní době se každého z nás dotýká otázka, jak šetřit náklady na vytápění, na přípravu teplé vody, či jak využít zbytkového tepla při výrobním procesu, jak a jaký systém pro energetickou udržitelnost zvolit? Také se na vás obracejí zájemci o technická řešení těchto problémů? 
SYSTHERM je společnost, která nesměřuje na konečné uživatele. I pro ně ale máme program Energie chytře (www.energiechytre.com), ve kterém radíme a navrhujeme technická řešení a případná opatření pro majitele rodinných domů, ředitele škol, bytová družstva a SVJ. Hlavním naším zákazníkem však jsou výrobci a dodavatelé tepla, a také výrobní podniky, které chtějí využít zbytkové teplo z výroby nebo chtějí moduly předávání tepla do svých výrobků. O kvalitě našich výrobků SYMPATIK svědčí i to, že jsou bez oprav provozovány již 22 let. Dnešní naše výrobky SYMPATIK jsou však daleko modernější, se sofistikovaným softwarem pro instalovaný řídicí systém a provoz. Také spotřeba elektrické energie je u našich současných výrobků na 50 % původních, i když plně funkčních, sestav.

Ve vašich referencích vidím široké portfolio výrobků a technických řešení. Můžete nám nějaké přiblížit? 
Předností naší společnosti je komplexnost a garance funkčnosti dodávky. Naši zákazníci oceňují to, že pracovní tým SYSTHERMU vymyslí, vyrobí, otestuje, navrhne software a zajistí servis. To vše svými kmenovými zaměstnanci. Příkladem jsou pak dodávky pro vysokotlaké lisy do Japonska, vytápění několika fotbalových trávníků v Dánsku, termální solární kolektory pro výrobu páry a její využití při technologii výroby piva. Pro větrné elektrárny je to chlazení frekvenčních měřičů. Dále třeba technologie pro výrobu inzulínu nebo i úprava plynného paliva pro motory trajektů a podobně.

Nesmírně mě zaujala vaše nabídka energetického managementu pro školské objekty. Jak a kdy u vás vznikla tato myšlenka? 
Při revitalizaci školských objektů bohužel architekti zřejmě zapomněli na to, že 28 žáků ve třídě potřebuje čerstvý vzduch. Navržená a instalovaná okna jsou těsná a po jejich instalaci nedochází k infiltraci čerstvého vzduchu, tak jako u původních dřevěných zdvojených oken. Samozřejmě zajištění kvalitního hygienického prostředí ve třídě se dá řešit osazením měřiče CO2 a větráním okny. Toto řešení ale doslova dehonestuje investiční náklady na nová těsná okna, jejichž cílem bylo snížení tepelných ztrát. Proto jsem si v roce 2013 provedl rešerši dostupných rekuperačních vzduchotechnických jednotek, ale s výsledkem, že trh žádné takovéto jednotky v té době nenabízel. Oslovil jsem zahraničního výrobce, který dostal evropskou dotaci na vývoj a výrobu rekuperačních výměníků, a s ním jsme vyvinuli novou vzduchotechnickou jednotku. V roce 2015 jsme instalovali první pilotní projekt v Plzni v 87. mateřské škole. Zde jsme sledovali pavilony, které měly stejnou orientaci na světové strany, a porovnávali jsme spotřebu tepla v pavilonu s automatickým provozem, s instalovanými rekuperačními vzduchotechnickými jednotkami, s pavilonem, který měl pouze instalován měřič CO2 a bylo využíváno větrání okenními křídly. Úspora ve výši 35 % na dodávku tepla u pavilonu s automatickým provozem potvrdila správnost technického řešení. 

A v jaké poloze je dnes energetický management, který dodává SYSTHERM?
Náš energetický management, který nabízíme pod obchodním názvem CIIC (ControlIndividualIndoorClimate) je kompletním sofistikovaným systémem pro zajištění kvalitního hygienického prostředí v učebnách, tělocvičnách, dílnách a kabinetech, ale i zajištění automatického provozu vytápění a přípravy teplé vody ve škole. Systém je propojen s rozvrhem hodin v hojně používaném školním systému Bakaláři a na základě tohoto časového rámce je škola vytápěna. Předností našeho CIIC je, že současně reguluje soustavu ústředního vytápění a rekuperační vzduchotechnické jednotky. Rovněž jako jediní využíváme aktivní členy – čidlo pro CO2, teplotu, vlhkost, prach, VOCs (čidla kvality vzduchu) a přítomnosti osob – jako energeticky soběstačné. Například i radiátorové ventily jsou energeticky soběstačné, tedy bez požadavku na baterie. Samozřejmě CIIC sleduje spotřebu elektrické energie, spotřebu tepla na vytápění, spotřebu tepla na přípravu teplé vody, spotřebu množství studené a teplé vody a kontroluje i havarijní stavy těchto energií.

Mně jako laikovi se váš CIIC jeví jako perfektní, ale co na to ředitelé škol, kteří jsou, předpokládám, v tomto oboru také nepolíbení? 
Ano, tohoto jsme si byli vědomi. Snažili jsme se o to, aby náš energetický management byl provozně přívětivý, a proto má i zajímavou grafiku a tři stupně možnosti vstupů a ovládání. První stupeň je určen pouze pro ředitele a management školy – je to semafor, na kterém je barevně vizuálně znázorněn současný provoz školy. Takže ředitel hned ví, kde svítí „zelená“, je v pohodě a ví, že spotřeba energií odpovídá danému času a dané venkovní teplotě. „Oranžová“ pak vypovídá o nějaké běžné poruše nebo o zvýšené spotřebě energií, a je určena pro aktivitu správce budov. „Červená“ – to je havárie, informace je přenášena přímo na náš firemní dispečink a do školy vyráží zásahové servisní vozidlo.

Školy a vzdělávání vás zajímají, že? Připravujete si budoucí zaměstnance nebo zákazníky? Co vás motivuje k organizaci Poháru SYSTHERM a soutěže o Křišťálovou kouli SYSTHERM? O čem a pro koho ty soutěže jsou? 
Jedinou motivací je podpora našeho oboru a jeho propagace. Soutěže realizujeme v rámci programu společenské odpovědnosti. Od roku 2008 pořádáme soutěž O Pohár SYSTHERM, která je určena pro studenty oboru MIEZ (mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení), a od roku 2016 soutěž O Křišťálovou kouli SYSTHERM. Dnes jsou už dokonce s mezinárodní účastí. Soutěž přibližuje studentům oborů instalatér a elektrikář budoucí praxi, kdy se tyto profese na montážích poprvé setkají. Vždy soutěží dvojice – u Poháru jsou to studenti z jedné školy, ale u Křišťálové koule se dvojice losuje. Instalatér a elektrikář se tady vidí poprvé. Soutěže trvají dva dny, jsou ve městě Sušice. Veškeré náklady na soutěž jako materiál, ceny, ale i dvoudenní program pro pedagogický dozor jsou pouze v režii společnosti SYSTHERM. Myslím si, že takto by měly  postupovat i ostatní firmy. Bohužel praxe na ostatních soutěžích je taková, že se tam prezentují pouze představitelé cechů a finanční podpora jde z dotací.

Kolik je vlastně ve vaší firmě „ajťáků“? A jaká je jejich úloha v různých fázích zakázky? 
Vždy jsem kladl důraz na kvalitu, a to platí i o zaměstnancích SYSTHERM. Takže není důležité kolik „ajťáků“ firma má, ale jaké je jejich zadání a hlavně, jakou znalost organizace a systému výroby má programátor zažité. Naši programátoři jsou již napůl topenáři, projektanti systémů předávání tepla. Vyvinuli jsme si firemní software přímo na míru našim potřebám. HESCOpro je návrhový software, dnes už v devíti jazykových mutacích, který je instalován na našem serveru a naši obchodní partneři v zahraničí, mohou zpracovávat nabídky pro komunální energetiku s jeho podporou. Software TRACK využívá data z HESCOpro a zajišťuje logistiku, plánování výroby, průběžné testy jednotlivých výrobků ve výrobě, expedici a servis. Dnes je TRACK kompletním sofistikovaným programem, který nám umožňuje dvojstupňové řízení výroby a naprosto elektronický proces.

Od kdy se vám daří expandovat za hranice? 
SYSTHERM začal exportovat své výrobky od roku 2003. Prosazuje se, jak jsem již uvedl, komplexní nabídkou, kvalitou výroby potvrzenou certifikací a případnými zákaznickými audity.

Vaše společnost má skutečně úctyhodnou sbírku pravidelně obnovovaných certifikací. Proč jste se touto cestou vydali? 
Ano, dnes má SYSTHERM nejen certifikace v rámci ISO, ale třeba i certifikace pro dodávky lodního průmyslu. Pro zahraniční obchodní partnery je to první krok k obchodní spolupráci. Bohužel v České republice jsou tyto certifikace podceňovány a většinou nevyžadovány. Ani zákon o zadávání veřejných zakázek je nepožaduje, protože by to prý byl požadavek diskriminační – toto nechápu.

Že to děláte správně, o tom svědčí i mnohá ocenění, která dostáváte. Nejen oborová za technická řešení a realizaci energetických děl, ale opakovaně jste získali také například cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost.  Co konkrétně pro vás tato ocenění znamenají? 
Je to ocenění celého týmu zaměstnanců SYSTHERM. Od Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí jsme obdrželi již 6 titulů ČEEP (Český ekologický a energetický projekt roku), což se myslím žádné české firmě (podotýkám, podniku s českými vlastníky!) nepodařilo. Ano, je to příjemné, ale také zavazující. Proto má SYSTHERM rovněž svůj vývoj, do kterého ročně investuje nemalé částky. Jsou to však investice, které se vyplatí a zvyšují náš náskok před konkurencí.

Ocenění za společenskou odpovědnost chápu jako potvrzení a pohled „zvenčí“, že SYSTHERM dbá na pracovní prostředí, zvyšování kvalifikace a spravedlivé odměny za odvedenou práci. Svědčí o tom i ocenění, které předávám zaměstnancům, kteří u nás pracují 10 let – obdrží sošku „Oskara“. Nebudete mně věřit, ale již jsem jich rozdal téměř čtyřicet.

Máte sídlo a závod v Plzni, technickou kancelář v Ostravě, dceřiné společnosti na Slovensku v Liptovském Mikuláši a na Ukrajině v Kyjevě. Kolik má vlastně SYSTHERM zaměstnanců a jak se setkávají? 
SYSTHERM má přes sto kmenových zaměstnanců. Samozřejmě dnešní komunikace umožňuje videokonference pro řešení jednotlivých zakázek, a to nejen mezi zaměstnanci, ale i se zahraničními obchodními partnery. Takto nás vyškolil covid.

Kudy vedla vaše osobní cesta k teplu a SYSTHERMU? 
S teplem jsem se „potýkal“ již od střední školy, dále pak jako projektant, no a po revoluci jako „podnikatel“, ale vždy s důrazem na kvalitní řešení a jednání s obchodním partnerem tak, aby i příští zakázku svěřil mně – Kazdovi. Ano, vždy je to o lidech, o jméně, o firmě.

Od roku 2001 je to už pěkná řádka let, za tu dobu byste odchoval i lidské mládě. Takže firma je dospělá a vy si konečně začnete užívat klid… Nebo jaké máte plány? 
To to utíká, že. Dnes už jen vzpomínám, že v roce 2001 měl SYSTHERM 4 topenáře a 2 projektanty. Samozřejmě další vize mám. Dále digitalizovat přípravu výroby, logistiku a zdokonalit náš systém montáže zdrojů tepla – step by step. Ale to si řekneme až příště.

www.systherm.com


8. září 2023, Veronika Krnáčová

Další články

19. 07.
2024
CRIF: V prvním pololetí začalo v Česku podnikat 42 tisíc lidí, nejvíce za posledních 13 let, ještě více ale podnikat přestalo
19. 07.
2024
DOTACE NA PROGRAM INOVACE

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas, rádi bychom vás prostřednictvím našeho...

19. 07.
2024
Věříme v pečující sílu přírody, které jsme všichni součástí
4. 07.
2024
Dotace na podporu účasti podnikatelů na zahraničních veletrzích
4. 07.
2024
JAK SI UDĚLAT ŽIVOT PŘÍJEMNĚJŠÍM A SNADNĚJŠÍM?
28. 06.
2024
Češi hůře splácejí úvěry na spotřebu, poskytovatelé krátkodobých úvěrů důkladněji ověřují bonitu dlužníků