Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

minule jsme vás prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting, informovali, že Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační program na pořízení technologií pro prvotní zpracování dřeva. Tento týden k tomu přidáváme i lesní hospodářství

Příjem žádostí: od 30.04.2024 do 21.05.2024

Kdo může žádat: Vlastník lesa nebo osoba s jeho právy a povinnostmi podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (zejména nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa).

Podporované aktivity:
-
    Stroje a zařízení pro hospodaření v lese (včetně koně pro práci v lese)
-    Stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
-    Stroje a zařízení pro výrobu palivového dříví a mobilní stroje pro pořez dříví
-    Dočasná uložiště vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin

Nepodporované aktivity:
-    Nepodporuje se navazující výroba dřevěných palet a obalů, dílců pro stavební, nábytkové a umělecké truhlářství, dřevěných podlahovin a obkladů,
     dýh a překližek, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, dřevěné vlny, dřevoviny, papíru a celulózy.  

Míra dotace: 50 %

Výše dotace: 25 tis. Kč až 5 mil. Kč

Důležité podmínky:
   Doporučená minimální investice pro dotační projekt je 1 mil. Kč bez DPH.
-    Podpora se vztahuje pouze na stroje a zařízení odpovídající požadavkům stanoveným pro zajištění šetrnosti technologií vůči lesu.
-    Žadatel dosahuje min. 60% podíl příjmů z oblasti lesnictví a těžby dřeva (CZ-NACE 02) a ze základního zpracování dřeva (CZ-NACE 16) v poměru k
     celkovým příjmům z podnikání za poslední uzavřené účetní období, či je od data podání Žádosti o dotaci vlastníkem (nebo osobou s jeho právy
     a povinnostmi) pozemků určených k plnění funkcí lesa o výměře alespoň 3 ha.
   V případě pořízení traktoru pro práci v lese (kód způsobilých výdajů 002) se podpora vztahuje pouze na traktor s ochrannou konstrukcí (ochrannou
     kabinou nebo ochranným rámem) chránící obsluhu traktoru před padajícími předměty (FOPS) a pronikajícími předměty (OPS) vyhovující požadavkům
     ISO 8083 a 80846; K.

PROČ SI VYBRAT 201 CONSULTING JAKO SVÉHO PORADCE?
   Nabídka zajištění bezplatného předběžného posouzení projektu zkušeným projektovým manažerem.
-
    Nastavení optimalizací vašeho záměru podle hodnotících kritériích tak, aby byla žádost o dotaci při hodnocení úspěšná!
-    Realizace více než 600 projektů v investiční výši za více než 6 mld. Kč.
   Působnost po celé ČR!

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci se prosím obraťte na projektového manažera, Ing. Michala Torhana, na tel. čísle +420 602 752 659 nebo e-mailu michal.torhan@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová
Zakladatelka Podnikatelské platformy Helas

foto/zdroj: unsplash.com


10. květen 2024, Veronika Krnáčová

Další články

24. 05.
2024
KONGRESOVÉ ZÁZEMÍ NA ZÁMKU

Zažijte firemní akci, nebo konferenci v nádherném zámeckém prostředí. Kvalitní...

24. 05.
2024
CRIF: V Česku za první čtyři měsíce roku přibylo 5 990 firem, nejvíce za posledních 6 let
24. 05.
2024
DOTACE NA ÚSPORY ENERGIÍ ZAHÁJENY

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas, rádi bychom vás prostřednictvím našeho...

17. 05.
2024
CRIF: Osobních bankrotů přibývá již čtvrtým měsícem, v dubnu se dostalo do konkurzu 1 288 Čechů
17. 05.
2024
BÝT KLIENTOVI VĚTŠÍ OPOROU A PŘÍNOSEM

Dagmar Poláchová, majitelka společnosti DEV PACK & Chief Process...

17. 05.
2024
DOTACE NA VÝZKUM a VÝVOJ JIŽ OD 7. 5. 2024

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas, rádi bychom vás prostřednictvím našeho...