Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom vás prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting informovali, že aktuálně stále můžete podávat žádosti do dotačního programu RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou.

Příjem žádostí probíhá od 1. 3. 2024 až do 31. 10. 2024.

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od podpisu Rozhodnutí.

PODPOROVANÉ AKTIVITY
-   Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kWp (na katastrálním území Prahy nad 10 kWp
    a pro vybrané subjekty) až do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.
-   Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
-   Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny: Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
    Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

NA CO BUDE MOŽNÉ ZÍSKAT DOTACI?
-   fotovoltaické moduly, měniče a elektrické bateriové akumulátory,
-   elektrolyzéry,
-   dodávky a služby,
-   stavební práce,
-   činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru,
-   BOZP,
-   propagační opatření.

JAK VELKÁ BUDE MÍRA PODPORY?
-   Míra podpory: max. 30 % na všechna opatření.

KDO BUDE MOCI ŽÁDAT?
-   Malé, střední a velké podniky.
-   Žadatelem nemůže být společnost s ručením omezeným, kde byl k podílu společníků vydán kmenový list.
-   Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

PROČ SI VYBRAT 201 consulting JAKO SVÉHO PORADCE?
-   Nabídka zajištění bezplatného předběžného posouzení projektu zkušeným projektovým manažerem.
-   Nastavení optimalizací vašeho záměru podle hodnotících kritériích tak, aby byla žádost o dotaci při hodnocení úspěšná!
-   Realizace více než 600 projektů v investiční výši za více než 6 mld. Kč.
-   Působnost po celé ČR!

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci se prosím obraťte na jednatelku společnosti, Ing. Pavlínu Torhanovou, na tel. čísle 602 751 392 nebo e-mailu pavlina.torhanova@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová
Zakladatelka Podnikatelské platformy Helas

 foto/zdroj: unsplash.com


14. červen 2024, Veronika Krnáčová

Další články

19. 07.
2024
CRIF: V prvním pololetí začalo v Česku podnikat 42 tisíc lidí, nejvíce za posledních 13 let, ještě více ale podnikat přestalo
19. 07.
2024
DOTACE NA PROGRAM INOVACE

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas, rádi bychom vás prostřednictvím našeho...

19. 07.
2024
Věříme v pečující sílu přírody, které jsme všichni součástí
4. 07.
2024
Dotace na podporu účasti podnikatelů na zahraničních veletrzích
4. 07.
2024
JAK SI UDĚLAT ŽIVOT PŘÍJEMNĚJŠÍM A SNADNĚJŠÍM?
28. 06.
2024
Češi hůře splácejí úvěry na spotřebu, poskytovatelé krátkodobých úvěrů důkladněji ověřují bonitu dlužníků