Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

 

rádi bychom vás prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting informovali o dotačních programech zaměřených na úspory energie pro města a obce.

Energetické úspory a využívání obnovitelných zdrojů energie patří v současné době k jedné z hlavních priorit České republiky i celé Evropské unie. Pro tuto oblast tedy směřují nemalé finanční prostředky napříč všemi podporovanými obory.

Vysoké ceny energií a obavy z nedostatku jejich zásob nutí nejen občany a podnikatele, ale především i veřejné subjekty k razantním opatřením s cílem modernizace měst a obcí za pomoci energetické transformace.

Budovy, které byly postaveny před několika desítkami let, ať už se jedná o školy, školky či úřady, od té doby neprošly výraznější rekonstrukcí a prakticky ve všech ohledech nesplňují požadavky kladené současnou legislativou. Ve většině případů to znamená nejen vysoké náklady na běžný provoz, ale i komplikace související s modernizací technologického vybavení a nezbytnými stavebními úpravami.

Evropská unie již v polovině letošního roku v rámci Národního plánu obnovy přislíbila na přechod k tzv. zelené energii veřejným i soukromým subjektům několik desítek miliard korun. Dalších cca 300 miliard korun poskytne do roku 2030 v rámci Modernizačního fondu, čímž však dotační podpora nekončí.

S koncem roku 2022 se totiž ještě rozeběhl Operační program Životní prostředí (OPŽP), jenž se zaměřil v rámci programu Obnovitelné zdroje energie na veřejných budovách na podporu pořízení nových solárních elektráren, modernizaci současných energetických provozů a další úsporná opatření.

S výstavbou vlastních energetických zdrojů je nutné počítat i se zvýšením energetické účinnosti stávajících objektů a potažmo i se snížením jejich energetické náročnosti. V tomto ohledu je potřeba uvažovat například o zateplení obvodového pláště, výměně oken, modernizaci soustav osvětlení, kotlů, rozvodů energií, instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací, využití odpadní energie ve výrobních procesech apod. Všechna tato opatření jsou výše uvedeným programem podporována. Příjem žádostí do programu probíhá až do 31.05.2023.

Dotace na fotovoltaiky a tepelná čerpadla však nejsou jediné prostředky, jak dosáhnout požadované úspory. V některých obcích se může spíše vyplatit využití biomasy a dalšího bioodpadu z vlastních pozemků. V takovém případě je možné čerpat podporu na bioplynové stanice.

Aby byla žádost o dotaci úspěšná, je potřeba mít patřičné know-how. Jedním ze zásadních kroků je mít správně vypracovanou jednu z povinných příloh k žádosti o dotaci, a to energetický posudek od autorizovaného energetického specialisty.

Společnost 201 consulting vám nabízí zajištění bezplatné vstupní energetické analýzy, v rámci, které se optimalizují parametry projektu tak, aby měl vysokou šanci na schválení.

V případě zájmu o konzultaci se prosím obraťte na projektovou manažerku Ing. Janu Nejedlou na tel. čísle +420 602 783 210 nebo e-mailu jana.nejedla@201.cz.

 

Vaše Helena Kohoutová
Zakladatelka Podnikatelské platformy Helas


13. leden 2023, Veronika Krnáčová

Další články

1. 12.
2023
České podnikatelky nic nezabrzdí. OCP zná své vítězky
1. 12.
2023
Nemocnice čelí kybernetickým útokům. Zastaralé systémy je nedokážou chránit.
1. 12.
2023
DOTACE NA POŘÍZENÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A DIGITALIZACI FIREM
1. 12.
2023
Ocenění Českých Exportérů zná vítěze: Finalisté šíří dobré jméno Česka ve světě
24. 11.
2023
Začíná nová éra ve firemním reportingu

Od ledna 2024 se pro firmy veřejného zájmu, jako...

24. 11.
2023
DOTACE NA ELEKTROMOBILITU

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas, rádi bychom vás prostřednictvím našeho...