Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas,

rádi bychom vás prostřednictvím našeho dlouhodobého člena a specialisty na dotace – společnosti 201 consulting informovali, že máte možnost podat žádost ve druhé, a zároveň poslední výzvě, do dotačního programu OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE – VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY.

Příjem žádostí probíhá od 28.06.2024 až do 31.10.2025.

PODPOROVANÉ AKTIVITY
-   Výstavba větrných elektráren

KDO BUDE MOCI ŽÁDAT?
-   Malé, střední a velké podniky.
-   Žadatelem nemůže být společnost s ručením omezeným, kde byl k podílu společníků vydán kmenový list.
-   Společnost zvláštního určení (SPV - Special Purpose Vehicle).

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
-   Dlouhodobý hmotný majetek - technologie VTE, základové patky, kabelové rozvody v rámci větrného parku – optika a VN/VVN, přípojka, rozvodna, transformátor.
-   Dlouhodobý nehmotný majetek – pouze v případě, že je nezbytně nutný k řádnému provozu dlouhodobého hmotného majetku.
-   Projektová dokumentace a inženýrská činnost.

DOTACE NA PROJEKT
-   Maximální výše dotace je 30 mil. EUR (cca 750 mil. Kč).
-   Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 3,070 mil. Kč a maximální jsou do výše 66,7 mil. EUR.

MÍRA DOTACE NA PROJEKT
-   Malý podnik 65 %
-   Střední podnik 55 %
-   Velký podnik 45 %
-   SPV 45 %

PROČ SI VYBRAT 201 consulting JAKO SVÉHO PORADCE?
-   Nabídka zajištění bezplatného předběžného posouzení projektu zkušeným projektovým manažerem.
-   Nastavení optimalizací vašeho záměru podle hodnotících kritériích tak, aby byla žádost o dotaci při hodnocení úspěšná!
-   Realizace více než 600 projektů v investiční výši za více než 6 mld. Kč.
-   Působnost po celé ČR!

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci se prosím obraťte na jednatelku společnosti, Ing. Pavlínu Torhanovou, na tel. čísle +420 602 751 392 nebo e-mailu pavlina.torhanova@201.cz.

Vaše Helena Kohoutová
Zakladatelka Podnikatelské platformy Helas

 foto/zdroj: unsplash.com


28. červen 2024, Veronika Krnáčová

Další články

19. 07.
2024
CRIF: V prvním pololetí začalo v Česku podnikat 42 tisíc lidí, nejvíce za posledních 13 let, ještě více ale podnikat přestalo
19. 07.
2024
DOTACE NA PROGRAM INOVACE

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas, rádi bychom vás prostřednictvím našeho...

19. 07.
2024
Věříme v pečující sílu přírody, které jsme všichni součástí
4. 07.
2024
Dotace na podporu účasti podnikatelů na zahraničních veletrzích
4. 07.
2024
JAK SI UDĚLAT ŽIVOT PŘÍJEMNĚJŠÍM A SNADNĚJŠÍM?
28. 06.
2024
Češi hůře splácejí úvěry na spotřebu, poskytovatelé krátkodobých úvěrů důkladněji ověřují bonitu dlužníků