Dagmar Poláchová, majitelka společnosti DEV PACK & Chief Process Officer značky EVOLVE & DEV Course garant popsala svou firmu jako tvůrce strategie udržitelné transformace – součástí její práce je analýza, inventura toho, jak fungují procesy a lidé a zjišťování zda je vše v souladu se strategickými cíli společnosti. 

 

Co stálo za vaším rozhodnutím začít podnikat? Jak vzpomínáte na své začátky?
Byl by to docela dlouhý příběh, ale zkusím být stručná. Přiznám se, že v mém případě to nebylo tak, že bych si řekla: „Tak a teď budu podnikat, protože jsem se tak rozhodla. Vždy je v životě člověka spousta různých náhod, které mu život přistrčí do cesty, a vy to buď využijete a zužitkujete nebo vám ta šance prostě uteče.
V mém případě bylo na začátku podnikání takovým impulsem to, že mi přestala stačit moje role, která byla vytyčena nějakým popisem pozice. Měla jsem vždy potřebu dělat něco víc, pouštět se do vícero věcí, a to role v rámci zaměstnaneckého poměru ne ve všech případech umožní. Někdy v roce 2016 kolem mne bylo najednou spousta příležitostí se do něčeho se zapojit, do různých projektů. Vnímala jsem, že by stálo za to, udělat krok do neznáma, zkusit něco jiného. Takže jsem se stala z ničeho nic ze zaměstnance “íčařem” - osobou samostatně výdělečně činnou. To spustilo obrovskou vlnu různých příležitostí a projektíků, které bylo potřeba odřídit, aktivit, pro které jsem měla odbornost, které zároveň člověka posunovaly. No, a to byl ten začátek.
Do půl roku bylo těchto aktivit a požadavků mým směrem tolik, že jedny ruce nestačily. Takže v roce 2017 bylo založeno s.r.o., které postupně začalo přitahovat nejen pozornost klientů, ale samozřejmě i kolegů, kteří ve firmě kapacitně i odbornostně řešili věci, na něž já buď nemám odbornost nebo nestačily moje ruce, jak říkám. A takhle nějak jsem se pustila podnikání. Vnímám to tak, že v rámci vlastní firmy máte daleko širší možnosti, s jakými tématy se setkáte, jaké lidi si pustíte do života.

Jaká podnikatelská výzva byla zatím pro Vás či Vaši firmu nejnáročnější? 
My jsme měli dvě obrovské výzvy. Jedna byla hned zpočátku fungování společnosti, kdy jsme začínali asi ve 2-3 lidech, opravdu takové to nejužší jádro nadšenců a srdcařů, přišla poptávka po poměrně rozsáhlém projektu, který zjednodušeně řečeno znamenal, že překódujete řešení určitého softwaru.
Ne, že bychom nevěděli, o čem je řeč, ale byla to obrovská výzva. Bylo to poměrně náročné i finančně z hlediska rozsahu. Zvládli jsme to, najednou jsme řídili 14 lidí, celý vývojový tým, byly v tom nějaké transformační a digitalizační operace a podobně. Byla to tenkrát obrovská výzva, ani ne tak ve smyslu, že bychom se báli, že to nezvládneme. Kdybychom pochybovali, tak do toho nikdy nejdeme. Reputaci má člověk a firma jen jednu. Ale udělat to dobře, odnést si z toho maximum, hlavně aby to fungovalo, aby to nebyla nějaká jednorázová akce – když pak zapnete čudlík, tak se systém položí, sesype nebo bude fungovat jen chvíli.
Tohle byla obrovská výzva, obrovský respekt, ale i velká škola, v tom, co obnáší, řídit takový kolos za vlastní firmu, ne ve firmě, kde máte “X” lidí a jsou jasně nastaveny mantinely a procesy.  To byla první výzva, která přinesla i naši procesní agendu, anaĺytické řízení, pohled na věci ve firmách apod, které nás v podstatě živí do dneška.
Druhá výzva je čerstvá – na konci roku jsme prošli rebrandem – k tomu se ještě dostaneme. Udělat to byla obrovská výzva, protože jsme byli u klientů nějak zapsáni, nějak nám to fungovalo, ale v rámci našeho odbornostního i kapacitního vývoje jsme začali poskytovat komplexnější portfolio služeb, odborně víc na výši, ve větším rozsahu a cítili jsme potřebu se oprostit od původního názvu, původního označení atd. Překročili jsme nějakou pomyslnou čáru v rámci našeho vývoje, v rámci toho, s jakými klienty chceme komunikovat, řešit pro ně něco, pomáhat jim. Ten loňský rok, a hlavně jeho konec byl ve znamení rebrandu značky a také velmi intenzivní nové komunikace všemi směry – tak to byla obrovská výzva - zvládnout vše ukočírovat a hlavně nerezignovat na tu myšlenku, protože je to pracné. Je to kolos aktivit, které musíte uřídit. Musíte komunikovat s klienty, zejména s váhajícími, aby vůbec pobrali, proč se to děje, co to pro ně znamená, že se pro ně vlastně nic nemění.

V čem je DEV PACK jiný než ostatní společnosti na trhu? 
Nevím, jestli jsme zásadně jiní. Spíše se pokusím vysvětlit, kdo jsme. Budu mluvit za sebe, za své vnímání firmy a naší firemní kultury a našich lidí.  Jsme srdcaři a naše práce nás baví. Výzvy, které přicházejí, vnímáme sice s respektem, ale vždycky do toho jdeme s plným nasazením. Baví nás, když je klient na konci dne spokojený. To je náš společný motor. V čem jsme jiní? Baví nás na tu jednu službu, se kterou se ke klientovi dostaneme, nabalovat další věci, o kterých víme, že je umíme a dokážeme s nimi pomoci. Vidíme například že u klienta nejsou plně funkční, když se bavíme o procesech nebo o různých nastavováních systémů atd – jakoby dodat klientovi daleko víc, být klientovi větší oporou, větším přínosem. Máme rádi dlouhodobější vztahy, kdy už to pak už není o tom – my jsme dodavatel a vy jste klient, ale ty hranice se úplně popřou. Je to jeden tým, který za něco kope, někam to směřuje. Úplně nejvíc nás asi baví, když se stáváme součástí firmy, například v rámci plánování strategie. Už tam máte své místo, už se s vámi počítá. Je to fajn mít víc dimenzí, kterými se v rámci podnikání můžete zabývat.

Portfolio služeb Vaší společnosti je poměrně rozsáhlé. Jaká je klíčová aktivita společnosti? 
My říkáme, že jsme tvůrci strategie udržitelné transformace ve společnosti (to slovo udržitelnost je dnes samozřejmě spojováno trochu s něčím jiným), ale nám jde o to, že jsme schopni ve firmě udělat analýzu, inventuru toho, jak fungují procesy, jak fungují lidé, jestli vše koresponduje s tím, co firma strategicky sleduje, kam se firma chce dostat, jaké mají obchodní, expanzní cíle, jaké má firma plány se svým portfoliem produktů a služeb a podobně.
Hledáme a designujeme cestu, jak se k tomu dostat, jak upravit procesy, jak vytěžit maximum ze systémů a jak se třeba do nějakého systému vůbec dostat apod. Je to taková realizace firemních ambicí, aby to bylo udržitelné, aby to neodradilo lidi, aby byla dobře odkomunikovaná každá nová změna, nové procesní nastavení apod. K tomu slouží škála dalších dílčích služeb, včetně soft skilových, detailních analýz, a to i byznysově zaměřených, které dohromady udělají takové to puzzle.
My jsme dnes business consultancy společnost, která v podstatě od těch procesně orientovaných věcí, zaměřených na optimalizaci a vytěžení maxima z toho, co firma má a umí a na co je připravena nejen z hlediska firemní kultury, ale i maindsetově nebo toho, co je schopna absorbovat, umíme odhadnout, co vše k tomu ještě můžeme připojit, aby to na konci dne udělalo velký efekt, aby se firma posunula tak, jak si vytyčila ve strategii.

EVOLVE je nově vytvořená značka Vaší společnosti, můžete nám ji prosím představit?
Nová značka EVOLVE říká, že když jdeme ke klientovi řešit, zmapovat jeho procesní nastavení, procesní saturovanost, jeho příležitosti k tomu, jak optimalizovat systém, se kterým pracuje, jeho případné nedostatky v tom, že pravá ruka neví, co dělá levá atd, říkáme, že jdeme cestou udržitelné transformace. Značka EVOLVE říká, že nejdeme dělat revoluci, nechceme všechno zpřeházet až na půdu, nechceme nikomu rozbourat hračky. Ale snažíme se identifikovat to, co funguje, a na tom stavět. Na základě těchto funkčních celků pak vystavět celkovou strategii toho, co budeme ve firmě procesně a systémově měnit, přenastavovat, optimalizovat tak, aby se lidi ideálně koncentrovali na to, co firmě přináší přidanou hodnotu, ať už byznysovou nebo jakoukoliv jinou, která je pro ně důležitá a posouvá je k těm cílům, které si stanovili.
Značka EVOLVE zároveň klientům radí, jak na to. Nemusíme nutně všechno řešit a překopávat, někdy je to pouze pootočení zrcadla např. formou nějakého workshopu, edukace, jak by věci mohly vypadat jinak, když se pouze jemně popostrčí, přejmenují, kolikrát stačí málo. Značka by měla být o tom, že chceme říct, nebojte se, chcete měnit nějaké věci, nerozbijeme vám to, co funguje, chceme Vám pomoci, budeme se chovat citlivě, nechceme narušit firemní kulturu – pokud to ovšem není předmětem toho, co u vás potřebujeme změnit. Naopak chceme vplout do toho, jak vy fungujete, pomoct Vám z Vašeho potenciálu vytěžit maximum.

 

Další zajímavou částí Vašeho produktového portfolia je značka DEV Course. Můžete nám ji prosím představit?
DEV Course vznikla o malinko dříve, než jsme šli do rebrendu a vytvoření značky EVOLVE. DEV Course vznikla takovou přirozenou cestou. Dost často nám samotným chyběly kapacity, ať už to byla nějaká konkrétní odbornost nebo opravdu “ruce nohy'’- ať to bylo procesní nebo projektové řízení a jiné disciplíny, které jsme potřebovali pro zajištění projektů u našich klientů. Potřebovali jsme zajistit, že tyto kapacity budeme mít v pravý čas, že to nebude jen tak někdo odchycený z ulice, že ho budeme mít prověřeného, budeme mít na něj reference apod.
Historicky někteří z nás HR procesy známe. V rámci transformací a optimalizací procesů se HR ve většině případů nevyhneme. Proto jsme začali pracovat s myšlenkou – když hledáme lidi pro sebe, máme k tomu nastavené procedury, děláme nějaká testování, nějak s těmi lidmi komunikujeme – proč toto nezhmotnit i pro naše klienty. Dost často přicházela i poptávka – hledáme tuto roli, nedokážete s tím pomoci, nemáte na někoho referenci? Přišlo nám to jako dobrý nápad, toto celé zhmotnit.
DEV Course v rámci společnosti DEV PACK je dnes značka, která se koncentruje a specializuje na HR služby – screeningy, nábory, samozřejmě řešíme případně i outplacementy, nějaká drobná školení. Dokážeme pomoci i v případě, že firma má nedostatek kapacit nebo odbornosti: např. HR manažer z našeho týmu je schopen vykompenzovat nedostatek kapacity v té dané společnosti. Aby vše bylo v souladu s legislativou je DEV Course licencovaná pracovní agentura.

Jak jsou pro rozvoj Vaší firmy významné inovace, novinky, technologie? Jak Vaši činnost ovlivňuje aktuálně velmi diskutované téma implementace AI?
Začnu od té druhé otázky ohledně AI. Váhám, jestli vůbec dnes ještě někdo může říct, že AI neřeší a neintegruje jakýmkoliv způsobem do toho, co dělá. Samozřejmě AI sledujeme, v mnoha ohledech sami využíváme, jsou to jak drobnosti, se kterými AI dokáže pomoci, tak i témata u našich klientů, jak naopak velmi vytěžit z toho možnosti uspořit lidskou práci, jak rozumně integrovat AI do ekosystému společnosti. Zde často paradoxně říkáme klientovi: je hezké mluvit o AI, ale na to budete připraveni až poté, co tady zrealizujeme drobnější věci a úpravy, teď pracovat s AI vás nasměruje někam jinam, vezme vám to kapacity jinak, než momentálně potřebujete. Pracujeme s tím, sledujeme, co to umí. Samozřejmě řešíme i stránku security, abychom s klientem neřešili něco, co by mohlo mít nějaká potenciální rizika pro jeho podnikání, pro jeho  data. Myslím si, že je to téma, které již nelze vzít zpátky. AI tady bude, půjde to jen dopředu, sami sledujeme, co se do budoucna bude dát použít.
K té druhé otázce. Sami sebe si troufáme nazývat inovátory, ale ne za každou cenu. Pro každou společnost je to jiné: jdeme k vám něco inovovat, optimalizovat, hledat příležitosti pro digitalizaci – vždy začínáme vždy z jiného startovacího bodu, jsou tam jiné potřeby, jiné možnosti využít různé technologie. Baví nás to, máme platformu, kde se snažíme podněcovat lidi přicházet s myšlenkami, co by mohlo být jinak jak u nás ve firmě, tak i směrem ke klientům, kde sledujeme inovace, hledáme cesty, jak věci řídit jinak, přenastavit jinak, jak přicházet s novými podněty, které mohou být zajímavé i byznysově. Jsme v této agendě otevřeni i vysokým školám – máme jednu spolupráci – je to obrovský zdroj energie a nápadů, co by šlo nebo nešlo, jsme rádi i průvodcem toho, kterou z těch inovací a úžasných nápadů má smysl podpořit a pak to i reálně děláme.

Téma společenské odpovědnosti a udržitelnosti je v souvislosti s podnikáním stále aktuálnější. Jaké jsou Vaše cíle v této oblasti? 
My jsme relativně malá společnost na nějaké robustní strategie v rámci těchto témat, nemáme velké kancelářské budovy atd. Spousta parametrů, které se dnes již sledují a nastavují se na to i procesy, se nás z tohoto úhlu pohledu netýká. Spíše to zjednoduším. Tato témata řešíme většinou u našich klientů, ale snažíme se to i přenášet k nám.  Například se řeší hodně uhlíková stopa – úplně jsme eliminovali oběh papíru, u nás papír nenajdete, snad jen pokud jej někdo přinese zvenku, z externího prostředí. Naopak klienti jsou již nyní dost často povinni v rámci těchto agend něco dělat, proto pro ně nastavujeme strategie implementace všeho, co je potřeba. To je ta ESG část – odpovědnost, v rámci toho že existujete, že jste společnost, že byste něco měli vracet zpátky, taková ta social responsibility. U nás ve firmě je to zaměřeno na konkrétní akce – někam odjedeme například v kombinaci s teambuildingem, jdeme reálně něco dělat, pomoci, abychom vraceli to, že jsme zdraví, fungujeme, máme kde složit hlavu. Jsou to spíše konkrétní projektíky menšího charakteru, do kterých se zapojujeme, snažíme se něco vracet zpátky do společnosti. Potvrzuji, že pro řadu firem je to velké téma – ano, je to náročné administrativně (i to se dá do jisté míry zjednodušit) - na stranu druhou agenda je to důležitá, je to téma, je potřeba to řešit. Člověk se k tomu musí stavět zodpovědně. Já to vnímám tak, že v okamžiku, pokud máte firmu, máte kanceláře, spoustu zaměstnanců potom je toto jedna z agend, která je nedílnou součástí dnes už organizační struktury společnosti.

Jaké máte vize a plány v souvislosti s Vaší firmou? 
Plánů máme spoustu. Máme teď velký fokus na tento rok. Máme snad každý měsíc nějaké konkrétní věci, které potřebujeme odbavit a vyřídit a posunout se tím o další krok. Taková obrovská ambice, kterou bych ráda, abychom zvládli do dvou až tří let- my bychom se strašně rádi dostali z toho českého potažmo slovenského rybníčku trochu dál, ať se bude jednat o to, mít šanci spolu konzultovat nějaké větší projekty, dostat se i do dalších odvětví nejen do sektoru služeb a výroby.
Pokud se jedná o krátkodobější plány do konce roku: být zde určitou uznávanou značkou. Konkurence je velká. Jsou společnosti, které to dělají roky, jsou kvalitní a služby poskytují skvěle. Být součástí nějaké takové komunity, kde můžete i sdílet zkušenosti, jak to děláte u vás, jak se společně posunovat, jak se pustit do společných projektů a podobně. Obecně nás baví hledat synergie, speciálně v podnikání je to důležité, nebojovat jako Don Quijote proti všem, hledat možnosti, jak se spojit, posouvat se společně s férovým respektem a zdravým přístupem, nedělat si navzájem podrazy. 

Možná i PPH by mohla být takovým místem pro spolupráci v této oblasti, pro realizaci nějakého podobného projektu? 
Ano, dnes je po pravdě spousta různých platforem, které se snaží, nebo tvrdí, že se snaží, různě propojovat lidi a podobně. Někdy si myslím, že ta ambice je reálně trochu jiná. Ale tady bych to vnímala, že ta šance je. Tady věci, které se dějí, mají smysl. Sama za sebe mluvím za to krátké členství – nese to spoustu možností potkat se se zajímavými lidmi a je pouze na vás jak to využijete.

Co je pro Vás v životě i v podnikání nejdůležitější? Máte nějaké osobní motto, něco, co Vás provází v životě i byznysu? 
Morbidní motto: Co Tě nezabije, to Tě posílí. A ještě říkám: Kde je vůle i cesta, člověk, když chce, dokáže divy. Myslím si, že speciálně ženy, když se do něčeho pustí, tak se to prostě povede, pokud tam není rušivý element.
Co je pro mne důležité – člověk potřebuje mít stabilní prostředí kolem sebe, aby se mohl realizovat, bez toho to nejde, ať už je to rodina, což je samozřejmě na prvním místě, když Vám kolem sebe něco hapruje v rodině, těžko můžete být efektivní, produktivní, příjemná a generovat něco pozitivního. Jsou to také lidi ve firmě. Já velmi vděčím za to, že si dnes mohu vybírat lidi, kteří se mnou nějakým způsobem souzní hodnotově, pohledem na věc, způsobem práce, pohledem na to, co je nebo není v pořádku u klienta. A to jsou takové pilíře, které mi jednak umožňují dělat to, co dělám, žít si svůj sen, je to zároveň pro mne obrovská motivace a inspirace. Bez toho to taky nejde. Člověk stále potřebuje nějaký motor vzdělávat se, někam se posouvat. . .

www.evolvedevpack.cz a EVOLVE

foto/zdroj: archiv DEV PACK s.r.o.


17. květen 2024, Veronika Krnáčová

Další články

23. 06.
2024
DARINA VODRÁŽKOVÁ – ŽENA, KTERÁ ZANECHALA STOPU
23. 06.
2024
CRIF: Firmám v Česku se daří, letos jich přibylo téměř 7 tisíc
23. 06.
2024
POSLEDNÍ VÝZVA PRO TREND

Vážení přátelé Podnikatelské platformy Helas, rádi bychom vás prostřednictvím našeho...

14. 06.
2024
DOTACE RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou
14. 06.
2024
CRIF: Za uplynulých 12 měsíců v Česku zbankrotovalo 13 632 lidí, o desetinu více než v předchozím období
6. 06.
2024
CRIF: V květnu v Česku zbankrotovalo 60 firem, zatím nejvíce v tomto roce