Jan Medelský

Funkce: obchodní zástupce, CRIF – Czech Credit Bureau

Krátké představení: Je obchodním zástupcem služeb Business Information divize společnosti CRIF. V rámci své profesní kariéry se hlavně zaměřuje na prodej aplikace Cribis a jejich návazných modulů nejen ve firemnímu sektoru. Ke každodenní činnosti patří komunikace jak s novými, tak i stávajícími klienty, kteří využívají služby CRIBIS primárně pro stanovení rizika spojené s obchodními partnery.