Irena Kolárová

Funkce: Zakládající partnerka EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL s.r.o., advokátní kancelář

Krátké představení:

Irena Kolárová je advokátkou a zakládající partnerkou advokátní kanceláře EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL. Má zkušenosti z předních českých i mezinárodních advokátních kanceláří včetně kanceláře přidružené k velké4 (BIG4). Specializuje se na fúze a akvizice, přeshraniční transformace a převody závodů, obchodní a závazkové právo a také oblast nemovitostního práva. Podílela se na nejrůznějších lokálních i přeshraničních projektech. Asistovala také při předávání rodinných firem. Významné zkušenosti má s projekty vyžadujícími multidisciplinární přesahy – propojující právo, daně, audit či účetnictví. Irena absolvovala Právnickou fakultu Palackého Univerzity v Olomouci a také zahraniční stáž na Právnické fakultě na Erasmus University Rotterdam v Nizozemí. Kromě rodné češtiny Irena hovoří plynně anglicky.